Προσβολή Πατρότητας

Γενικά

Η αίτηση γίνεται αυτοπροσώπως (σύζυγος μητέρας, μητέρα, φυσικός πατέρας) ενώ η παραλαβή της γίνεται άμεσα από τον Δήμο και συγκεκριμένα από το Ληξιαρχείο (διεύθυνση). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Θεωρημένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο αυτής

Ύπαρξη Ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ στο Ληξιαρχείο Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: