Προμήθεια με τίτλο «Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες», του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                             Αλίαρτος, 24-12-2019

Γραφείο Προμηθειών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

“Προμήθεια με τίτλο «Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες», του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων”

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος wifi4eu, με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Για αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ εδώ