Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Γενικά

Για έκδοση εγγράφων από την Τεχνική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔιεύθυνσηΛ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50220 (κα Λογαρά Σοφία) & 22683-50231 (κος Βαρουξής Χρήστος)

E-mail:

Ενδιαφέρομαι για:

Αιτήματα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Βεβαιώσεις αρίθμησης οδών

Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων

Βλάβες Οδοστρώματος (λακκούβες κλπ)

Βλάβες του δικτύου δημοτικού φωτισμού

Εκτέλεση έργων Οδοποιίας

Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού

Κατασκευή πεζοδρομίων και συντήρηση υπαίθριων χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων κ.λ.π.)

Κυκλοφοριακές συνδέσεις (εκτός σχεδίου)

Ονομασία ανώνυμων οδών

Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών

Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων

Χορήγηση άδειας διακοπής κυκλοφορίας

Χορήγηση άδειας διέλευσης βαρέων οχημάτων

Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, σκαλωσιές, δρόμοι κ.λ.π.)

Χορήγηση άδειας οριζόντιας σήμανσης της εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης

Χορήγηση βεβαίωσης σήμανσης, προτεραιότητας οδών

Χορήγηση ειδικού αναπηρικού σήματος στάθμευσης για ΑMΕΑ

Χορήγηση κάρτας εισόδου σε πεζόδρομο