Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Χαλαζόπτωση ή Βροχόπτωση στις 10 και 11 Ιουλίου 2019, στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                             Αλίαρτος, 12-7-2019

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Χαλαζόπτωση ή Βροχόπτωση στις 10 και 11 Ιουλίου 2019, στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

Ενημερώνονται οι παραγωγοί του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, των οποίων η φυτική παραγωγή υπέστη ζημιές από ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ή ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ, στις 10 και 11 Ιουλίου 2019, ότι μπορούν να προσέλθουν στον αρμόδιο ανταποκριτή ΕΛΓΑ της περιοχή τους για να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς:

  1. ΧΑΛΑΖΙ από 10-07-2019 έως 25/07/2019
  2. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ από 11-07-2019 έως 26/07/2019

 

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά τις παραπάνω ημερομηνίες δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2019

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

 

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων