ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αρ. Πρωτ. 13.036

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                              Αλίαρτος, 16-12-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας σε συνεργασία με τηνΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας θέτει τα Προσχέδιου των Κανονισμών Καθαριότητας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και του Κανονισμού Λαϊκών Αγορών, που συνέταξαν,  σε δημόσια διαβούλευση με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου θα παραμείνει για επτά (7) ημέρες, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συμμετοχή στη συζήτηση μπορεί να γίνει:

  • Με την αποστολή της γνώμης κάθε ενδιαφερόμενου στο e-mail m.leti@aliartos.gov.gr
  • Με την αποστολή επιστολών προς: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης – Πληροφορικής & Διαφάνειας, Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος, 1ος Όροφος, Τ.Κ.32001
  • Με τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλ. 22683-50.225
  • Με Fax στο 22680-22.690

Σχετικό αρχείο:

1) Προσχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

2) Προσχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων