Δήλωση Βάπτισης

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Ληξιαρχείου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο εμπρόθεσμης Αίτησης (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Έντυπο αίτησης σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης  (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Η δήλωση τέλεσης βάφτισης του ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς.
  • Η Δήλωση γίνεται παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους, αν  δεν μπορεί να παραστεί ο ένας εκ των δύο τότε κάνει εξουσιοδότηση στον  γονέα που θα παραστεί.
  • Η Δήλωση γίνεται είτε στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης της βάφτισης με Έκθεση Βαπτίσεως και αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του παιδιού.

Ύπαρξη Ληξιαρχικής πράξης γέννησης στο Ληξιαρχείο Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. Αν έχει προηγηθεί ονοματοδοσία η βάπτιση προσδίδει θρήσκευμα και όχι όνομα.

Η προθεσμία δήλωσης είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία βάπτισης και γίνεται από τους γονείς, τον ανάδοχο ή από συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού, με τη βεβαίωση του ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του δηλούντος. (Μετά το διάστημα των 90 ημερών καταβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου.)

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: