Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Καύσωνα στις καλλιέργειες (μέχρι και την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                          Αλίαρτος, 3 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Καύσωνα στις καλλιέργειες (μέχρι και την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017)

Ενημερώνονται οι παραγωγοί του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιών των οποίων η φυτική παραγωγή (ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΤΛ.) υπέστη ζημιά από τον ΚΑΥΣΩΝΑ στις 2 Ιουλίου, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς στον αρμόδιο ανταποκριτή ΕΛΓΑ μέχρι και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω:

1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:

Α. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα.

Β. Αμπελοειδή , κηπευτικά , ακτινίδια : δύο ευρώ (2,00 €) ανά στρέμμα.

Γ. Καλλιέργειες σιτηρών: 0,5 € ανά στρέμμα

Δ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.

Ε. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) : δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα.

ΣΤ. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα.

Η . Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων-δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά στρέμμα.

Θ . Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα.

Όσοι έχουν υποστεί ζημία από το τον καύσωνα σε καλλιέργειες που δήλωσαν και στο Χαλάζι 17-6-2017 δεν επιβαρύνονται με νέα τέλη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1 .Δήλωση ΟΣΔΕ 2017

2. Ταυτότητα

3. Α.Φ.Μ.

4. Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας .

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Συγκεκριμένα:

Για την Δ.Ε. Αλιάρτου: κα Καθήκουρη Αναστασία – Τηλ.: 22680-23918

Για την Τ.Κ. Άσκρης: κα Μαρία Άννα – Τηλ.: 22683-50218

Για τις Τ.Κ. Νεοχωρίου – Θεσπιέων – Λεονταρίου – Μαυρομματίου: κος Φροσυνός Λουκάς – Τηλ.: 22683-50214