Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 22η Ιουλίου 2020

Αλίαρτος, 16/7/2020

Αρ. Πρωτ.: 4369

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 23 Ιουλίου 2020