Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 25, στην Αθήνα

14.07.2021: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 25, στην Αθήνα”

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (κεντρική πλατεία Αλιάρτου), στις 28/7/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 12:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 04/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 12:00

  • Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ
  • Διαβάστε την περίληψη εδώ