Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η λειτουργία των νοικοκυριών. Αναλυτικά τα μέτρα στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                             Αλίαρτος, 6-1-2021

Γραφείο Ενημέρωσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η λειτουργία των νοικοκυριών.

Αναλυτικά τα μέτρα στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Με αφορμή την μεταμεσονύκτια δημοσίευση του ΦΕΚ με το οποίο επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα κατά της διάδοσης του κορονοϊού στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων και προς αποφυγή φημών και λανθασμένων πληροφοριών, ενημερώνουμε τους Δημότες μας για τα εξής:

 1. Αυστηρά μέτρα έχουν ληφθεί από 2-1-2021 σε όλη τη χώρα, ενώ πρόσθετα αυστηρά μέτρα, εκτός του Δήμου μας, έχουν ληφθεί σε πολλούς Δήμους και κοινότητες που παρατηρείται διασπορά του κορονοϊού για διάφορους λόγους.
 2. Η περαιτέρω αυστηρότητα των μέτρων, που αφορά το Δήμο μας, επικεντρώνεται κυρίως στη διεύρυνση, κατά τρεις (3) ώρες (18:00 μ.μ. – 5:00 π.μ.) του ωραρίου απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
 3. Η προμήθεια των νοικοκυριών σε αγαθά και όλες οι δραστηριότητες των πολιτών γίνονται κανονικά, με το πλαίσιο που ορίζεται από το ΦΕΚ.
 4. Η διαφορετική αντιμετώπιση της κατάστασης με τα περιοριστικά μέτρα στις Θεσπιές (25-12 έως 31-12-20),οφείλεται στη δυνατότητα που είχε ο Δήμος μας να υποστηρίξει τις ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας και κρίνεται εκ των πραγμάτων επιτυχημένη καθόσον περιορίστηκε δραστικά η διάδοση. Αυτή η δυνατότητα δεν υφίσταται για το σύνολο του Δήμου.
 5. Το επιδημιολογικό φορτίο στο Δήμο μας κρίνεται από τους αρμόδιους επιβαρυμένο μεν, αλλά διαχειρίσιμο όμως, εφόσον περιορίσουμε τη διασπορά από εστίες που αφορούν όλο τον πληθυσμό. Σε αυτό αποσκοπούμε.
 6. Ο Δήμος με τις υπηρεσίες του, βρίσκεται κοντά στους Δημότες για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας και στήριξης είναι δυνατή.
 7. Σε ότι αφορά το υγειονομικό σκέλος της κρίσης, εμπιστευόμαστε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους Επιστήμονες τους οποίους και στηρίζουμε.
 8. Επισημαίνουμε στους Δημότες μας να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ  ΤΑ  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 9/Β/5-1-2021  που εκδόθηκε ξημερώματα Τετάρτης 6-1-2021 και ώρα  00.51π.μ, πέραν των περιοριστικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού που ισχύουν σε όλη τη χώρα, επιβάλλονται στο Δήμο  Αλιάρτου – Θεσπιέων επιπλέον μέτρα , που συνοψίζονται κυρίως στα εξής:

 • ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ,αντί 00 μμ έως 5:00 π.μ. που ίσχυε,  σε 18:00 μ.μ. έως 5:00 π.μ.
 • Τα καταστήματα τροφίμων (super market, κρεοπωλεία, φούρνοι ,κτλ ) παραμένουν ανοιχτά μέχρι 17:30 μ.μ.
 • Παραμένουν σε λειτουργία, οι δραστηριότητες των υπηρεσιών εστίασης-καφέ, που αφορούν ΜΟΝΟ τη διανομή προϊόντων (delivery ) , σύμφωνα με τα γενικά περιοριστικά περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σε όλη τη Χώρα.
 • Φαρμακεία παραμένουν ανοιχτά έως τις 18:00 μ.μ.
 • Αναστέλλεται η λειτουργία ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  και ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

(ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

 1. Από τις 5:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

θ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.

ι) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.

ια) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη.

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

( Με τα απαραίτητα δικαιολογητικά)

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο:

α) Από και προς την εργασία,

β) για λόγους υγείας,

γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας,

δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτο.

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΚΤΑΣ 

(Με τα απαραίτητα δικαιολογητικά)

Από τις 18:00 μ.μ. έως τις 5:00 π.μ. επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία),

γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου.

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός επανέλεγχος αυτών κάθε τρεις (3) ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου.

 

Στο προαναφερόμενο ΦΕΚ 9/Β/5-1-2021 αναφέρονται λεπτομερώς όλα τα μέτρα τα οποία δε διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τα ήδη ισχύοντα σε όλη τη χώρα.  

 Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν  ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1/2021 και ώρα 6.00 π.μ. έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-1-2021, οπότε και θα συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι του Κορωνοϊού Covid – 19 για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων.

ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!!!

 

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων