Ολιγοήμερη αναστολή έναρξης λειτουργίας των δημοτικών δομών βρεφονηπιακής φροντίδας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                        Αλίαρτος, 31/8/2020

Γραφείο Ενημέρωσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ολιγοήμερη αναστολή έναρξης λειτουργίας των δημοτικών δομών βρεφονηπιακής φροντίδας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, 2020 – 2021, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα υπάρξει ολιγοήμερη καθυστέρηση στην παροχή των υπηρεσιών του δήμου προς τους πολίτες από τις δομές Βρεφικό Σταθμό Αλιάρτου, Παιδικό Σταθμό Αλιάρτου & Παιδικό Σταθμό Μαυρομματίου.

Η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε πρόσφατη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρόσληψη/ανανέωση των συμβάσεων του κατάλληλου παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ως επιβλέπουσα αρχή για την λειτουργία των δημοτικών δομών βρεφονηπιακής φροντίδας έχει ήδη προχωρήσει σε κατάλληλη νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, πλην όμως μέχρι την οριστική επίλυσή του (έκδοση ΦΕΚ), οφείλουμε να διαφυλάξουμε το επίπεδο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από το δήμο προς τους πολίτες του, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα και τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες.

Ως εκ τούτο καθώς αναμένουμε την οριστική θεσμική επίλυση του ζητήματος αναστέλλουμε για λίγες ημέρες την έναρξη λειτουργίας των προαναφερόμενων δομών.

Με νεότερη ανακοίνωση μας θα σας ενημερώσουμε για το νέο χρόνο έναρξης.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων