Έκδοση Βεβαίωσης από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων περί αδυναμίας μετάβασης εργαζομένων στον τόπο εργασίας τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                      Αλίαρτος, 06-2-2023                                      

Γραφείο Ενημέρωσης


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έκδοση Βεβαίωσης από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων περί αδυναμίας μετάβασης εργαζομένων στον τόπο εργασίας τους

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για εξειδικευμένες περιπτώσεις, στην περίπτωση δηλαδή που οι εταιρείες δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα βεβαίωση, μπορούν να απευθύνονται με αίτημά τους οι εργαζόμενοι αυτών, στη Γραμματεία του Δήμου στο email:  info@aliartos.gov.gr.  Στο αίτημα πρέπει να αναγράφονται (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email αποστολής της βεβαίωσης). Επισυνάπτεται υπόδειγμα σχετικής αίτησης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22683-50211 & 22683-50212.

Σχετικά αρχεία: