Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς Αλιάρτου για τον περιορισμό της διασποράς του Κορονοϊού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                       Αλίαρτος, 18-6-2020
Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς Αλιάρτου για τον περιορισμό της διασποράς του Κορονοϊού

Ο Δήμος  Αλιάρτου – Θεσπιέων, ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά  του δήμου μας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 37992/17-6-2020 (ΦΕΚ 2401/Β/17-06-2020)  «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αποφασίζεται:

1.Για το χρονικό διάστημα , από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020, επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

  • α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  • β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.
  1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον Ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος ανακοινώνει τα παρακάτω προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Αλιάρτου :

  • Όσοι εκ των πωλητών είναι κάτοχοι δύο (2) θέσεων, το συνολικό μήκος του πάγκου θα ανέρχεται στα πέντε (5) μέτρα
  • Όσοι εκ των πωλητών είναι κάτοχοι μίας (1) θέσης, το συνολικό μήκος του πάγκου θα ανέρχεται στα τρία (3) μέτρα και
  • Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

Οι πολίτες που θα επισκεφτούν τις λαϊκές αγορές οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται.