Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της λαϊκής αγοράς για την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                        Αλίαρτος, 19-5-2020

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ο πίνακας των συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά της Παρασκευής 22 Μαΐου 2020.