Ανοικτά από τις 10:00 π.μ. όλα τα σχολεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, την Παρασκευή 19-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                                  Αλίαρτος, 18-02-2021

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανοικτά από τις 10:00 π.μ. όλα τα σχολεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, την Παρασκευή 19-2-2021

Με απόφαση του Δημάρχου κου  Ντασιώτη Γεωργίου, η οποία έλαβε υπόψη της:

  1. Τον Παγετό που προβλέπεται κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 19-2-2021 .
  2. Τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19-2-2021, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων , καθώς και οι Δημοτικοί  παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, θα ξεκινήσουν τη λειτουργεία τους στις 10.00 πμ.

Γραφείο Ενημέρωσης 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σχετικά αρχεία

Απόφαση Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων “Περί λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, την Παρασκευή 19-2-2021, από τις 10:00 πμ”