Ανακοίνωση πιθανή διακοπή υδροδότησης στην Δ.Ε. Θεσπιέων