Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                          Αλίαρτος, 1-3-2021

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 02/3/2021 και λήγει την 07/3/2021.

Δείτε εδώ την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2142/01-3-2021 ανακοίνωση

Σχετικά αρχεία

Αίτηση (word) / (pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση (word) / (pdf)