Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                     Αλίαρτος, 27-8-2020
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών του Δήμου στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας υγείας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 28/8/2020 και λήγει την 03/9/2020.

Δείτε εδώ την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5209/27-8-2020 ανακοίνωση

Σχετικά αρχεία

Αίτηση (word) / (pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση (word) / (pdf)