Πιθανή δυσλειτουργία στην ύδρευση της Δ.Ε. Θεσπιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                            Αλίαρτος, 25/2/2021

Γραφείο Ενημέρωσης 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πιθανή δυσλειτουργία στην ύδρευση της Δ.Ε. Θεσπιών

Την Παρασκευή 26-2-2021, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ να υπάρξει δυσλειτουργία στην παροχή πόσιμου νερού στις Κοινότητες Άσκρης, Νεοχωρίου, Θεσπιών και Λεονταρίου, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στον  αγωγό τροφοδοσίας της κεντρικής δεξαμενής.

Προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή ή να μειωθεί ο χρόνος της, παρακαλούμε τους δημότες από τις 8.00 πμ, που θα αρχίσουν οι εργασίες, να αποφύγουν καταναλώσεις που μπορούν να γίνουν μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

 

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων