Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                     Αλίαρτος, 19-2-2021
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 20/2/2021 και λήγει την 24/2/2021.

Δείτε εδώ την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1631/19-2-2021 ανακοίνωση

Σχετικά αρχεία

Αίτηση (word) / (pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση (word) / (pdf)