Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλιάρτου

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλιάρτου

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλιάρτου

 


Σχολική Περίοδο 2017 – 2018

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2017-2018 – ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

 


Σχολική Περίοδο 2016 – 2017

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2016-2017 – ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

 


Σχολική Περίοδο 2015 – 2016

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2015-2016 – ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

 


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 22680 -23.110

Δ/νση: Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ