Δήλωση Υιοθεσίας

Γενικά

Η δήλωση γίνεται αυτοπροσώπως (γονείς) ενώ η παραλαβή της από τον Δήμο και συγκεκριμένα από το Ληξιαρχείο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Η υιοθεσία δηλώνεται στο τόπο κατοικίας του υιοθετούντος και συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του υιοθετημένου.
  • Δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας
  • Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της δικαστικής απόφασης
  • Αρχική ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης των υιοθετησάντων
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των υιοθετησάντων
  • Αστυνομικές ταυτότητες των υιοθετησάντων

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: