Παιδικός Σταθμός Θεσπιέων-Δ.Δ. Μαυρομματίου

 Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Μαυρομματίου


Σχολική Περίοδο 2017 – 2018

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2017-2018 – ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε

 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 22620 -67.200

Δ/νση: Μαυρομμάτι

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ