Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Έτος 2021

3η συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του σώματος στις 26/04/2021 (Ημ. ανάρτησης: 22.04.2021)

2η συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του σώματος στις 30/03/2021 (Ημ. ανάρτησης: 26.03.2021)

1η συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 23/02/2021 (Ημ. ανάρτησης: 19.02.2021)

Έτος 2020

Για να βρείτε τις προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κάντε κλικ εδώ

Έτος 2019

Για να βρείτε τις προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κάντε κλικ εδώ

Έτος 2018

Για να βρείτε τις προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κάντε κλικ εδώ

Έτος 2017

Για να βρείτε τις προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κάντε κλικ εδώ

Έτος 2016

Για να βρείτε τις προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κάντε κλικ εδώ

Έτος 2015

Για να βρείτε τις προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, κάντε κλικ εδώ