Υποβολή Φακέλου – πρότασης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για την Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                        Αλίαρτος, 01-10-2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποβολή Φακέλου – πρότασης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για την Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

kdbm_logoΣτο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, το οποίο προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι Δήμοι καλούνται να αναλάβουν σημαντικό ρόλο για τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, μέσα από την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.
Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, υπέβαλλε σχετικό φάκελο με την Αίτηση Συμμετοχής για την ίδρυση και λειτουργία ενός Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, με αποκεντρωμένες δομές, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως παραρτήματα σε κάθε Δημοτική/ Τοπική Κοινότητα. Οι αποκεντρωμένες δομές του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων θα στεγαστούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, σε πολιτιστικά κέντρα και σε πρώην Δημοτικά Καταστήματα, χώροι οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει η πρόσκληση.
Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και θα απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, αφορούν στους παρακάτω τομείς:

  • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
  • Προστασία Ζωής – Περιβάλλον
  • Νέες τεχνολογίες
  • Γλώσσα και Επικοινωνία
  • Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις
  • Πολιτισμός και Τέχνη
  • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Θετικά αξιολογήθηκε η πρόταση του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και έτσι θα προχώρησει άμεσα σε υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ώστε να επωφεληθούν της υλοποίησης πιστοποιημένων προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα επιλέξουμε. Ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει Προγράμματα Εθνικής ή Τοπικής εμβέλειας, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και σύμφωνα με το Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης που θα προκύψει από την ανίχνευση των εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας (ερωτηματολόγιο) που αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής ανάπτυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία:

  1. Εισαγωγικό Σημείωμα
  2. Ερωτηματολόγιο : Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (word)
  3. Ερωτηματολόγιο :Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (pdf)