Πρόσκληση για την 6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 07 Μαΐου 2018

Αλίαρτος, 03/05/2018

Αρ. Πρωτ.: 2561

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 6η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 Μαΐου  2018