Οικονομικά στοιχεία

 (1802)

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων εφαρμόζει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 315/1999-  (ΦΕΚ 302/Α΄/1999). Υποχρεούται να υποβάλει κάθε χρόνο τονΑπολογισμό, Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης του Οικονομικού Έτους που έληξε, στην Οικονομική Επιτροπή.  Η Οικονομική Επιτροπή τα προελέγχει και μετά τα υποβάλει μαζί με την έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον προηγουμένως έχουν ελεχθεί από  Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που  συντάσσει την έκθεση ελέγχου. Μετά την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Αναρτώνται επίσης στο πρόγραμμα διαφάνειας “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”

Οικονομικό έτος 2019

Στοιχειά εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Οικονομικού Έτους 2020 (N. 4305/2014 αρθρο 15)

Οικονομικό έτος 2019

Στοιχειά εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Οικονομικού Έτους 2019 (N. 4305/2014 αρθρο 15)

Οικονομικό έτος 2018

Στοιχειά εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Οικονομικού Έτους 2018 (N. 4305/2014 αρθρο 15)

Οικονομικό έτος 2017

Στοιχειά εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Οικονομικού Έτους 2017 (N. 4305/2014 αρθρο 15)

Οικονομικό έτος 2016

Στοιχειά εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Οικονομικού Έτους 2016 (N. 4305/2014 αρθρο 15)

Οικονομικό έτος 2015

Στοιχειά εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Οικονομικού Έτους 2015 (N. 4305/2014 αρθρο 15)