Πολιτική Προστασία

Αρχική σελίδα

Έννοιες Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» και το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας……. με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»:

Καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον.

Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές και στις υποδομές.

Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου ή τεχνολογικού συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασμό με την ένταση των καταστροφών, που μπορεί να προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις υποδομές μιας περιοχής.

Γενική Καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της χώρας.

Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας.

Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.

Τοπική καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νομού.

Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους νομούς, περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.

Κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας είναι η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση της δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, που σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους.
Η κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας διακρίνεται σε:

  • Κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου, στην οποία περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της ετοιμότητας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο σχεδιασμό ετοιμότητας.
  • Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία περιλαμβάνεται η κατάσταση, που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται:
    • Ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του δυναμικού και των μέσων των υπηρεσιών και των φορέων, που αναλαμβάνουν δράση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και
    • Κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθεμένου υπό κανονικές συνθήκες.

Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται:

  • Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών.
  • Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επί μέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, υπηρεσίες της Περιφέρειας,  και των πρωτοβάθμιων Ο.ΤΑ., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ. κλπ
  • Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.

112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης


Ταξιδεύεις το Χειμώνα-Προετοιμάσου

Ενημερωτικό σποτ της Γ.Γ.Π.Π. με οδηγίες προστασίας για ασφαλή μετακίνηση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα-Προετοιμάσου

Ενημερωτικό σποτ της Γ.Γ.Π.Π. με οδηγίες προστασίας για ασφαλή θέρμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.


Διαβάστε τα παρακάτω έντυπα – φυλλάδια: 

Φυλλάδιο Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (προστασία από πλημμύρες και θυελλώδεις άνεμοι)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων «Οδηγίες & μέτρα πυροπροστασίας (θερινή περίοδο_2018)

Φυλλάδιο Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (χειμερινή περίοδο 2016)

Ξέρεις πώς να προστατευτείς; Οδηγός αυτοπροστασίας από καταστροφές

Άνεμοι

Δασικές Πυρκαγιές

Έντονα καιρικά φαινόμενα

Καταιγίδα

Καύσωνας

Πλημμύρες

Χαλαζόπτωση

Χιονόπτωση

Σεισμός

Δείτε καθημερινά τα Αποτελέσματα Αναζήτησης Ημερήσιων Χαρτών Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εδώ


Εθελοντικοί Σύλλογοι

Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Λιβαδειάς


Διαβάστε επίσης:

02.05.2017: Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

02.05.2017: Έναρξη αντιπυρικής περιόδου και Συμβουλές Αντιμετώπισης Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών

26.04.2017: Φυλλάδιο Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (θερινή περίοδο_2017)

25.04.2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

31.01.2017: Οδηγός Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την διαχείριση κινδύνων σε επίπεδο Δήμων

20.12.2016: Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, ενόψει της χειμερινής περιόδου

05.12.2016: Οδηγίες για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών από θερμαντικά μέσα και χριστουγεννιάτικα είδη

27.05.2016: Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιεών 

20.04.2016: Ενημερωτικό φυλλάδιο “Οδηγίες και μέτρα πυροπροστασίας”

08.04.2016: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2016

30.03.2016: Η υπ’ αριθμ. 1 / 2016 Πυροσβεστική Διάταξη της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στ. Ελλάδας με θέμα «Καθορισμός χρονικών ορίων για τη ν χρήση πυρός σε δάση, δασικές χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις»