Προσλήψεις προσωπικού

prosl

Στην ενότητα αυτή θα ενημερώνεστε για όλες τις Ανακόινώσεις – Προκηρύξεις που θα αφορούν θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων. Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται από διάφορες ειδικότητες.

Επίσης θα μπορείτε να παρακολουθείτε και την διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσης των προσλήψεων


Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

2018


Κοινωφελής Εργασία

2017

2015

Αρχείο προηγούμενης κοινωφελής Εργασίας


Υδρονομείς


Δίμηνα


Οκτάμηνα

2019:

2017:

2016:

2015 :

Προκηρύξεις – Αποτελέσματα έτους 2015


Προγράμματα Απασχόλησης Χρηματοδοτούμενα

2016
2014-2015: