Διαγωνισμοί Έργων

 • 30.10.2018: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 403.145,40 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Σχετικά αρχεία:

 1. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
 2. Περίληψη διακήρυξης
 3. Διακήρυξη
 4. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 5. Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Επιτροπής Διαγωνισμού

 


 • 02.07.2018: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 62.199,68 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος – Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055.

Σχετικά αρχεία:

 1. Nέο: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων περί της μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ » του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων (23.07.2018)
 2. Περίληψη διακήρυξης
 3. Διακήρυξη
 4. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 5. Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Επιτροπής Διαγωνισμού

 • 02.07.2018: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό 174.200,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 5. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής ΜηΜΕΔ

 


 • 02.07.2018: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΠΕΤΡΑΣ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΠΕΤΡΑΣ» με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.
 5. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής ΜηΜΕΔ

 


 • 21.11.2016: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ » με προϋπολογισμό 677.823,35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 840.500,95 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Σχετικά αρχεία (ΤεύχηΣχέδια)
 3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-επί ερωτημάτων του σχετικού διαγωνισμού (9-12-2016)
 4. Ενημέρωση της διαδικασίας έγκρισης πρακτικού από οικονομική επιτροπή (Αρ. Απόφ.:12/2017) (14-2-2017)

 

 • 21.11.2016: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΧΑΔΑ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΧΑΔΑ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» με προϋπολογισμό 498.031,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 617.558,80 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (ΤεύχηΣχέδια)
 4. Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων σχετικού διαγωνισμού(15-12-2016)
 5. Ενημέρωση της διαδικασίας έγκρισης πρακτικού από οικονομική επιτροπή (Αρ. Απόφ.:13/2017) (14-2-2017)