Διαγωνισμοί Προμηθειών

  • 16.02.2017: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε προμήθεια γραφικής ύλης».
  • Πρόθεση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια γραφικής ύλης.
  • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

  • 16.02.2017: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε προμήθεια πολυμηχανήματος.
  • Πρόθεση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια πολυμηχανήματος
    Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

  • 07.02.2017: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων»

Πρόθεση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων»

Διαβάστε αναλυτικά (πρόσκλησητεχνική έθεση)

  • 07.02.2017: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων»

Πρόθεση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων»»

Διαβάστε αναλυτικά (πρόσκληση – τεχνική έθεση)

 

  • 26.01.2017: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και παντοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς Αλιάρτου και Δ.Δ. Μαυρομματίου – Θεσπιέων.

Πρόθεση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και παντοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς Αλιάρτου και Δ.Δ. Μαυρομματίου – Θεσπιέων.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016

Δείτε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2015

Δείτε αναλυτικά εδώ