Διαγωνισμοί Προμηθειών – Εργασιών

 • 10.07.2019: “«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Λ.) και των Νομικών Προσώπων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για ένα έτος»
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμήςΔιαβάστε αναλυτικά εδώ
 • 19.06.2019: “Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς, το ΚΑΠΗ και το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και γάλατος εργαζομένων για ένα έτος
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσηςΔιαβάστε αναλυτικά εδώ
 • 21.11.2018: “Προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Υψηλάντη του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

  • 02.11.2018: “Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
  αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ
 • 29.08.2018: “Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων” (Ακυρώθηκε)

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016
Διαβάστε αναλυτικά εδώ

  • 29.08.2018: “Προμήθεια μηχανήματος έργου και ανατρεπόμενου φορτηγού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ
 • 30.07.2018: “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

  • 06.07.2018: “Εργασίες συντήρησης – επισκευής  (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & Προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ
 • 12.04.2018: “Προμήθεια γραφικής ύλης”

Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
Διαβάστε αναλυτικά εδώ

  • 15.02.2018: “Προμήθεια χημικού υλικού”
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ
 • 12.02.2018: Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τον παιδικό σταθμό, το ΚΑΠΗ και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και γάλατος εργαζομένων», για ένα έτος

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία των ειδών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

  • 08.02.2018: “Προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού
  • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017

Δείτε αναλυτικά εδώ


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016

Δείτε αναλυτικά εδώ


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2015

Δείτε αναλυτικά εδώ