Διαγωνισμοί Προμηθειών

  • 12.04.2018: «Προμήθεια γραφικής ύλης»

Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

  • 15.02.2018: «Προμήθεια χημικού υλικού»
  • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
    Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

  • 12.02.2018: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τον παιδικό σταθμό, το ΚΑΠΗ και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και γάλατος εργαζομένων», για ένα έτος«

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία των ειδών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

  • 08.02.2018: «Προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού«
  • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
  • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017

Δείτε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016

Δείτε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2015

Δείτε αναλυτικά εδώ