Διαγωνισμοί Προμηθειών – Εργασιών

 • 30.07.2018: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 06.07.2018: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής  (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & Προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ
 • 12.04.2018: «Προμήθεια γραφικής ύλης”

Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 15.02.2018: «Προμήθεια χημικού υλικού”
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 12.02.2018: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τον παιδικό σταθμό, το ΚΑΠΗ και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και γάλατος εργαζομένων», για ένα έτος«

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία των ειδών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 08.02.2018: «Προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού«
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017

Δείτε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016

Δείτε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2015

Δείτε αναλυτικά εδώ