Διαγωνισμοί Προμηθειών – Εργασιών

 • 21.11.2018: «Προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Υψηλάντη του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 02.11.2018: «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
  αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ 
 • 29.08.2018: «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» (Ακυρώθηκε)

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016
Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 29.08.2018: «Προμήθεια μηχανήματος έργου και ανατρεπόμενου φορτηγού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 30.07.2018: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 06.07.2018: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής  (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & Προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 12.04.2018: «Προμήθεια γραφικής ύλης»

Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 15.02.2018: «Προμήθεια χημικού υλικού»
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 12.02.2018: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τον παιδικό σταθμό, το ΚΑΠΗ και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και γάλατος εργαζομένων», για ένα έτος«

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία των ειδών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 08.02.2018: «Προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού«
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017

Δείτε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016

Δείτε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2015

Δείτε αναλυτικά εδώ