Διαγωνισμοί Προμηθειών – Εργασιών


03.9.2019: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» με προϋπολογισμό 49.710,91 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

29.08.2019: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με προϋπολογισμό 39.999,83 ευρώ (συμπ. 24% ΦΠΑ).

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)

09.08.2019: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σχετικά αρχεία:

 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Σχετικά αρχεία (Τεύχη)
 4. Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού.
 5. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής ΜηΜΕΔ

10.07.2019:«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Λ.) και των Νομικών Προσώπων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για ένα έτος»

Τρόπος Εκτέλεσης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμήςΔιαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 19.06.2019: “Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς, το ΚΑΠΗ και το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και γάλατος εργαζομένων για ένα έτος

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσηςΔιαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 21.11.2018: “Προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Υψηλάντη του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 02.11.2018: “Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016
Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 29.08.2018: “Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων” (Ακυρώθηκε)

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016
Διαβάστε αναλυτικά εδώ


  • 29.08.2018: “Προμήθεια μηχανήματος έργου και ανατρεπόμενου φορτηγού Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 30.07.2018: “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


06.07.2018: “Εργασίες συντήρησης – επισκευής  (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & Προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

 • Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 12.04.2018: “Προμήθεια γραφικής ύλης”

Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
Διαβάστε αναλυτικά εδώ


  • 15.02.2018: “Προμήθεια χημικού υλικού”
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 12.02.2018: Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τον παιδικό σταθμό, το ΚΑΠΗ και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και γάλατος εργαζομένων», για ένα έτος

Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία των ειδών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 08.02.2018: “Προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού
  • Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση
 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017

Δείτε αναλυτικά εδώ


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016

Δείτε αναλυτικά εδώ


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2015

Δείτε αναλυτικά εδώ