Διαγωνισμοί Προμηθειών

 • 17.11.2017: «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών, έτους 2018»

Τρόπος Εκτέλεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 20.04.2017: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών», έτους 2017

         Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 20.04.2017: «Προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων«
 • Τρόπος Εκτέλεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός
 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 16.02.2017: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε προμήθεια γραφικής ύλης».
 • Πρόθεση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια γραφικής ύλης.
 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 16.02.2017: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε προμήθεια πολυμηχανήματος.
 • Πρόθεση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια πολυμηχανήματος
  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

 • 07.02.2017: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων»

Πρόθεση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων»

Διαβάστε αναλυτικά (πρόσκλησητεχνική έθεση)

 

 • 07.02.2017: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων»

Πρόθεση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων»»

Διαβάστε αναλυτικά (πρόσκληση – τεχνική έθεση)

 

 • 26.01.2017: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και παντοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς Αλιάρτου και Δ.Δ. Μαυρομματίου – Θεσπιέων.

Πρόθεση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και παντοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς Αλιάρτου και Δ.Δ. Μαυρομματίου – Θεσπιέων.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016

Δείτε αναλυτικά εδώ

 


Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2015

Δείτε αναλυτικά εδώ